Här kommer all information om Vårläger 2020 läggas upp allt eftersom den blir tillgänglig.

Definitivanmälan kår

Definitivanmälan för funktionärer

Lägerbrev 2

Välkomna till Tidsmaskin 2020!

Idag är det 17 scoutkårer, ca 650 lägerdeltagare, som anmält sig till Tidsmaskin 2020 på Hörrs Nygård, vilket vi i lägerkommittén och Hörrs Nygårds styrelse tycker är jättetrevligt. Det finns plats för ytterligare scoutkårer på Hörrs Nygård så vet ni någon kår som skulle vara intresserade så skicka bara informationen vidare eller hör av er till oss i lägerkommittén.

Anmälan

Sista dag för kåren att lämna sin definitivanmälan, till Hörrs Nygård är den 17 april. Det går att göra efteranmälningar t o m den 5 maj men då tillkommer en efteranmälningsavgift på 125kr/deltagare. Efter den 5 maj går det inte att göra fler anmälningar till lägret. Kårens anmälan görs genom länken överst på denna sida.

Buss

Låt era scouter få åka buss till lägret. Vi kan hjälpa till med att ordna busstransport till och från lägret för de som önskar detta. Senast den 10 mars är sista dag för kårerna att anmäla sitt intresse för gemensam busstransport, om ni inte redan gjort detta i samband med intresseanmälan.  Vi hjälper gärna till med att boka bussar för de kårer som vill detta. Denna anmälan görs till Margareta Persson, margareta.u.persson@telia.com. Kostnaden är ca 150 kr/person tur och retur. Mer information kommer efter den 15 mars.

Funktionärer

Vi efterlyser fler funktionärer till lägret, till alla funktionerna, så hör av er till Bengt Granelli så snart som möjligt, om ni vet någon som är intresserad av att hjälpa till. Om man inte kan vara med på hela lägret så går det bra att vara med en dag eller fler.  Kontakta i första hand Bengt Granelli, putte_g@hotmail.com. Anmälan gör du via formuläret överst på denna sida.

Förläggning

Kåren tar själv med sig tält, köksutrustning etc.  För att det skall fungera bra för alla behöver vi hjälp av 1-2 vuxna från varje kår några timmar på söndagen för att plocka ner och ställa i ordning området.  Vi kommer att bo i lägerbyar med ca 100 personer i varje. Om kåren har önskemål om att dela by med någon/några andra kårer eller om var på lägerområdet ni önskar förläggas så meddela det så snart som möjligt till Leif Wahlund, leif.wahlund@koeff.se.

Förträff

Måndagen den 27 april kl. 18 30 kommer det att vara en förträff för deltagande scoutkårer ute på Hörrs Nygård. Anmälan om deltagande görs till Bengt Granelli: epost putte_g@hotmail.com.

Kiosk

Det kommer att finnas en lägerkiosk. Var snäll och be era scouter ta med lägre valutor än 500 kr sedlar.

Lägeravgift

Avgiften, för de som deltar på hela lägret är 475kr/person, om man har anmält sig senast den 17 april 2020. I avgiften ingår, mat fr.o.m. lunch den 21 maj t o m lunch den 24 maj (frukost, lunch, middag, kvällsfika samt dagens frukt), programaktiviteter, och förläggning. Om man bara är med en, två eller tre dagar så är avgiften 125 kr/dag/deltagare. För de som anmäler sig efter den 17 april tillkommer en efteranmälningsavgift på 125 kr per deltagare.

För scoutledarbarn mellan 2-7 år, som inte deltager i programaktiviteter är priset 240 kr/person för hela lägret eller 65 kr/dag/deltagare. Barn under 2 år ingen avgift alls. För ledarbarn i scoutåldern är lägeravgiften samma som för scouterna. Efter definitivanmälan kommer kåren att erhålla en faktura på lägeravgifterna, samt transportkostnad för de som beställt detta.

Lägertid

21 – 24 maj 2020 Preliminär inryckning mellan kl. 09 00 -12 00 den 21 maj. Preliminär utryckning efter kl. 14 00 den 24 maj.

Program på lägret

Vi bygger en tidsmaskin som kan ta oss till olika tidsperioder och där med till olika programaktiviteter. Åk till stenålder och slå eld med flinta eller ta er till framtiden och upplev lägret i den virtuella världen kanske en mellanlandning i tidigt 1900-tal när scouting började eller på 50 -talet när far- och morföräldrar var unga osv.   Vår tidsmaskin är fantastisk och kan fixa de mesta.

Programgruppen (som är en liten arbetsgrupp) tar fram koncept till alla aktiviteter och material samt även olika förberedelseuppgifter. Alla kårer kommer att bli involverade i att genomföra programmet för att ge våra barn och ungdomar ett bra och trevligt läger under Kristi Himmelsfärdshelgen. Vi fördelar programuppgifter utifrån er anmälan så att alla får rimliga uppgifter. Det handlar om att hålla i olika aktiviteter under lägerdagarna. En lägerdag har ett programpass på fm 10-12 och ett på em. 14-16 så det finns tid för scouterna att fixa lunch. Kvällsaktiviteter startar efter 19 00 . Programmet är baserat på att scouterna arbetar i patruller med 4-8 scouter i, och endast våra yngsta Bävrar och Spårare skall ha ledare med sig på aktiviteterna.  Upptäckare och Äventyrare förväntas och kommer att klara sig själva på de olika aktiviteterna.

Specialkost

Det är viktigt att ni lämnar information om specialkost i samband med anmälan. Intendenturen erbjuder specialkost till laktos, mjölk och gluten intoleranta. Vi erbjuder också ett vegetariskt alternativ (dvs. lakto-ovo-vegetarisk), dock inte veganskt fullt ut. För de som är veganer så få ni själva komplettera och inhandla veganska ingredienser där det är nödvändigt med utgångspunkt utifrån matsedeln och kan då få en ersättning som uppgår till max 150 kr/person mot uppvisande av kvitto för inköp.  Ersättningen betalas ut via kiosken. Har ni frågor angående maten så kontakta: Annika Sahlin via e-post: hoodoogurugirl@hotmail.com

Utmanarby

Välkomna att hänga i vår ”spelhub” med diverse tävlingar under helgen. Knåpa ihop något nytt spel, utmana varandra i kinaschack eller bara umgås med nya och gamla vänner över en kopp kaffe/te.

Aktuella kontaktpersoner för olika funktioner i lägerkommittén

Lägerbrev 1

Lägertid: 21 maj – 24 maj 2020

Preliminär inryckning mellan kl. 09 00 -12 00 den 21 maj.
Preliminär utryckning efter kl. 14 00 den 24 maj.

Program på lägret

2020 kommer vi att ha en programgrupp som ansvarar för planeringen av hela programmet. Scoutkårerna med sina ledare och funktionärer står för det praktiska genomförandet. Samtliga ledare/funktionärer förutsätts aktivt bidra så att vi tillsammans kan erbjuda våra scouter en fin lägerupplevelse med ett bra och varierat program anpassat för samtliga åldersgrupper. Programmet är baserat på att man arbetar patrullvis, våra yngsta skall dock ha en stöttande ledare med sig. Lägrets tema är ännu inte fastställt.

Lägeravgift

Avgiften, för de som deltar på hela lägret är 475kr/person, om man har anmält sig till den 17 april 2020.
I avgiften ingår, programaktiviteter, förläggning samt mat fr.o.m. lunch den 21 maj t o m lunch den 24 maj (frukost, lunch, middag, kvällsfika samt dagens frukt).
När det gäller specialkost kan vi bara erbjuda till dem som är intoleranta mot laktos, mjölk, gluten,  samt vegetarisk kost, dock inte till veganer. Vi återkommer med mer information om detta i nästa lägerbrev.
Om man bara är med en, två eller tre dagar så är avgiften 125 kr/dag/deltagare.
För scoutledarbarn mellan 2-7 år, som inte deltagare i programaktiviteter är priset 240 kr/person för hela lägret och 65 kr/dag/person. Barn under 2 år ingen avgift alls. För ledarbarn i scoutåldern är lägeravgiften samma som för scouterna.
Efter definitivanmälan kommer kåren att erhålla en faktura på lägeravgifter, samt transportkostnad för de som beställt detta.
Efteranmälningsavgift: För de som anmäler sig efter den 17 april tillkommer en efteranmälningsavgift på 125 kr per person.

Intresseanmälningar till 2020 års läger

För att vi i lägerkommittén lättare ska kunna planera för lägret så vill vi att kåren gör en
intresseanmälan till lägret senast den 31 januari 2020.
Anmälan görs via ett formulär som ni hittar på Hörrs Nygårds hemsida  www.horrsnygard.com.
Då vill vi gärna veta vem som är scoutkårens kontaktperson, samt hur många ni tror att ni blir.

Buss

Vi som scouter är ju rädda om vår miljö vilket vi i lägerkommittén vill hjälpa till med genom att ge er kårer möjlighet att beställa busstransport via oss.
Senast den 1 mars är sista dag för kårerna att anmäla sitt intresse för gemensam busstransport. Kostnaden är ca 150 kr/person. Mer information kommer.

Lägerkiosk

Kiosk och kafé kommer att finnas på lägret.

Förläggning

Kåren tar själv med sig tält, köksutrustning etc.
För att det skall fungera bra för alla behöver vi hjälp av 1-2 vuxna från varje kår några timmar på söndag för att plocka ner och ställa i ordning området.

Utmanarby

Vi kommer att ha en utmanar by på lägret med eget program.

Förträff

Måndagen den 27 april kl. 18 30 kommer det att vara en förträff för deltagande scoutkårer ute på Hörrs Nygård.

PR/info om lägret

Kommer att läggas ut på vår hemsida www.horrsnygard.com.
Första lägerbrevet kommer att skickas ut omkring den 15 februari, och tillsammans med det kommer kårerna att få förslag till en lägerinbjudan till scouterna samt affischer som man kan sätta upp på scoutlokalen.

Funktionärer

Vi behöver bli fler funktionärer som arbetar med lägret, så att det blir ett så bra läger som möjligt för de som väljer Vårlägret på Hörrs Nygård. Tveka inte att höra av dig till oss så snart som möjligt om du eller du vet någon som vill arbeta med någon av dessa uppgifter!

  • Utmanarby
  • Funktionärsmatlagning
  • Intendentur
  • Program
  • Förläggning

Kontakta i första hand Bengt Granelli