Lägerbrev 1

Lägertid 30 maj – 2 juni 2019

Preliminär inryckning mellan kl. 09 00 -12 00 den 30 maj. Preliminär utryckning efter kl. 14 00 den 2 juni.

Program på lägret
2019 kommer vi, liksom 2018, att ha en lite större programgrupp som ansvarar för planeringen av hela programmet. Scoutkårerna med sina ledare och funktionärer står för det praktiska genomförandet. Samtlig ledare/funktionärer förutsätts aktivt bidra i att vi tillsammans kan erbjuda våra scouter en fin lägerupplevelse med ett bra och varierat program anpassat för samtliga åldersgrupper. Programmet är baserat på att man arbetar patrullvis, våra yngsta skall dock ha en stöttande ledare med sig.

Lägeravgift
Avgiften, för de som deltar på hela lägret är 475kr/person, om man har anmält sig till den 14 april 2019. I avgiften ingår, mat fr.o.m lunch den 30 maj t o m lunch den 2 juni (frukost, lunch, middag, kvällsfika samt dagens frukt), programaktiviteter, och förläggning. Om man bara är med en, två eller tre dagar så är avgiften 125 kr/dag/deltagare.

För de som anmäler sig efter den 14 april tillkommer en efteranmälningsavgift på 125 kr per person. För scoutledarbarn mellan 2-7 år, som inte deltagare i programaktiviteter är priset 240 kr/person för hela lägret och 65 kr/dag/person. Barn under 2 år ingen avgift alls. För ledarbarn i scoutåldern är lägeravgiften samma som för scouterna. Efter definitivanmälan kommer kåren att erhålla en faktura på lägeravgifter, samt transportkostnad för de som beställt detta.

Intresseanmälan till Vårläger 2019

Buss
Senast den 1 mars är sista dag för kårerna att anmäla sitt intresse för gemensam busstransport. Kostnaden är ca 150 kr/person. Mer information kommer.

Lägerkiosk
Kiosk och kafé kommer att finnas på lägret.

Förläggning
Kåren tar själv med sig tält, köksutrustning etc. För att det skall fungera bra för alla behöver vi hjälp av 1-2 vuxna från varje kår några timmar på söndag för att plocka ner och ställa i ordning området.

Utmanarby
Vi kommer att ha en utmanar by på lägret med eget program.

Förträff
Torsdagen den 9 maj kl 18 30 kommer det att vara en förträff för deltagande scoutkårer ute på Hörrs Nygård.

PR/info om lägret
Information kommer så klart att läggas ut kontinuerligt här på hemsidan.
Förutom det kommer första lägerbrevet att skickas ut omkring den 15 februari, och tillsammans med det kommer kårerna att få förslag till en lägerinbjudan till scouterna samt affischer som man kan sätta upp på scoutlokalen.

Funktionärer
Vi behöver bli fler funktionärer som arbetar med lägret, så att det blir ett så bra läger som möjligt för de som väljer Vårlägret på Hörrs Nygård. Tveka inte att höra av dig till oss så snart som möjligt om du eller du vet någon som vill arbeta med någon av dessa uppgifter!

Utmanarby
Funktionärsmatlagning
Intendentur
Program
Förläggning
Kontakta i första hand Bengt Granelli putte_g @hotmail.com

Aktuella kontaktpersoner för olika funktioner i lägerkommittén som påbörjat arbetet är

Bengt Granelli (ansvarig) e-post: putte_g@hotmail.com
Margareta Persson (anmälan, ekonomi och buss) e-post: margareta.u.persson@telia.com
Jenny Rosengren (program) e-post: programhorrsnygard@gmail.com
Pär Lindström (program) e-post: programhorrsnygard@gmail.com
Leif Wahlund (förläggning) e-post: leif.wahlund@koeff.se
Bertil Rantoft (kiosk och PR)e-post: bertil.rantoft@telia.com
Annika Sahlin (intendentur) e:post: hoodoogurugirl@hotmail.com
Lars Nordberg (intendentur) e:post: lars@baravi.se
Ulrika Kretz (utmanarbyn) e-post: ulrika@bynsblomsterverkstad.se
Calle Cronberg (utmanarbyn) e-post: callecronberg@hotmail.com

Hoppas vi ses på Hörrs Nygård den 30 maj – 2 juni 2019

Malmö 2018-12-10
Läger kommittén/
Margareta Persson