Tack för din funktionärsanmälan till Sommarläger 2015.

Välkommen till lägermöte den 26 januari kl. 19.00, plats meddelas senare.