Paddling, Sövdesjön

 

Hörrs Nygård är beläget nära den natursköna Fyledalen med sin rika flora och fauna.

I trakterna runt omkring kan man hitta många intressanta utflyktsmål, så som Sjöbo Ora med en av Skånes få skidliftar.

Skåneleden, närmare bestämt Österlenleden etapp 10 mellan Lövestads åsar och Vitabäck, går strax utanför lägerområdet.

Det är inte långt till vatten som lämpar sig för paddling och bad.

På ett avstånd av 14-20 km finner ni Vombsjön, Sövdesjön, Snogeholmssjön och Ellestadssjön.

Skogsområden lämpliga för t.ex. orientering finns i lägerområdets närhet.

Sjöbo är närmsta större samhälle med bland annat post, bank, affärer, distriktsläkare, bad och matställen.

Avståndet mellan lägerområdet och Sjöbo är ca 5 km.

 

The surroundings

Hörrs Nygård is located near the scenic Fyledalen with its rich flora and fauna.

In the surroundings you can find many interesting destinations such as Sjöbo Ora with ski lifts, one of the few in Skåne. Skåneleden, The Österlen Trail, part 10 between ”Lövestads åsar” and ”Vitabäck” to be more exact, is passing just outside the camp area. Read more about Skåneleden.

It is not far to water suitable for canoeing and swimming.
At a distance of 14-20 km you will find the lakes Vombsjön, Sövdesjön, Snogeholmssjön and Ellestadssjön.
There are forest areas suitable for orientation close to the camp site.
Sjöbo is the nearest large community, with post and bank office, shops, a general practitioner, swimming and dining.
The distance between the camp site and Sjöbo is about 5 km.