Hörrs Nygård är ett av Skånes största permanenta lägerområde. Anläggningen kan erbjuda inomhusförläggning för ca 80 personer.
Vi kan även erbjuda mer än 3000 personer att genomföra tältläger på våra 27 hektar mark. Lägerområdet består av ca 8 ha skog och 19 ha ängsmark.

På området finns ett antal byggnader som är utspridda över lägerområdet och det finns ängar iordningställda för tältläger.

En fotbollsplan finns också på området.

 

Hörrs Nygård is one of the largest permanent camp sites in Skåne. The facility offers an indoor accommodation for about 80 people.
We can also offer more than 3,000 people to camp in tents on our 27 hectars of land. The camp site consists of approximately 8 hectars of forest and 19 hectars of meadows.

There are a number of buildings that are scattered over the camp site and there are meadows prepared for camping.

There is also a football field on the camp site.