Vi kan erbjuda mer än 3000 personer att genomföra tältläger på våra 27 hektar mark. Lägerområdet består av ca 8 ha skog och 19 ha ängsmark.
Ute på lägerområdet finns det ängar iordningställda för tältläger och det finns möjlighet att låna slanor och stenar. Det finns gott om ved i skogen.
En fotbollsplan, som sköts av Sjöbo kommun, finns också på området.

 

The Camp site

We can welcome more than 3,000 people to camp in tents on our 27 hectars of land. The camp site consists of approximately 8 hectars of forest and 19 hectars of meadows.
Out in the camp area, there are meadows prepared for camping and it’s possible to borrow constuction poles and stones. There´s plenty of firewood in the forrest.
There is also a football field, that Sjöbo municipality takes care of, on the camp site.