För frågor, prisuppgifter och för att boka någon/några av byggnaderna eller lägerområdet, kontakta oss på:

If you have any question, want to know the price or want to book some of the buildings or the camp site, please contact us at:

Email: info@horrsnygard.com

 

Postadress/Mailing address

Hörrs Nygård Malmö scoutkårers lägerområde
Box 8056
200 41 Malmö