Vill du stödja Hörrs Nygård så kan du bli medlem i Hörrs Nygårds Vänner.
Sätt in 120:- på plusgirokonto  55 33 84-9 och ange namn och adress.
(Plusgirokonto nytt fr o m 15/10 2020, Malmö Scoutkårers lägerområde.)
Betalar du senast den 28 februari 2021 så deltar du i ett lotteri 2021, (två gånger/år), där man kan vinna presentkort på ICA.
Hela överskottet används för att stödja Hörrs Nygård.