Vill du stödja Hörrs Nygård så kan du bli medlem i Hörrs Nygårds Vänner.
Sätt in 120:- på BG 377-2282 och ange namn och adress.
Betalar du senast den 28 februari 2019 så deltar du i ett lotteri, (två gånger/år), där man kan vinna presentkort på ICA.
Hela överskottet används för att stödja Hörrs Nygård.