Det finns flera byggnader på Hörrs Nygård och de kan hyras var för sig.

There are several buildings at Hörrs Nygård. They can be rented as a whole or each can be rented separately.

Byggnad A

Renoverad fullt modernt utrustad 180 m² byggnad bestående av två sovsalar med totalt 30 madrasser, ett samlingsrum för 30 personer med öppen spis, två ledarrum (med fyra sängplatser i varje) samt kök med full köksutrustning. Det erbjuds även Wi-Fi.
På Hörrs Nygård är det självhushåll. Gäster tar själva med mat, dryck och förbrukningsartiklar. Medtag egna lakan till madrasserna.
Iordningställande och städning sköts också av respektive hyresgäst enligt den checklista som skickas ut i samband med bokningen.

Building A

Refurbished fully modern equipped 180 m² building consisting of two dormitories with 30 beds in total, a lounge for 30 people with a fireplace, two leader rooms (with four beds in each room) and a kitchen with full kitchen facilities. We also offer Wi-Fi.
Guests bring their own food, drinks and consumables.
Bring your own sheets for the mattresses.
To tidy up and clean the areas where you have been, according to the checklist that is sent out by the booking, is also up to each guest.

Byggnad B

Byggnad på 260 m² med två sovsalar med totalt 35 madrasser, stort modernt kök med varmluftsugn och stekbord, stort grovkök med flera kylar och frysar, samt ett samlingsrum för 80 personer.

På Hörrs Nygård är det självhushåll. Gäster tar själv med mat, dryck och förbrukningsartiklar. Medtag egna lakan till madrasserna.
Iordningställande och städning sköts också av respektive hyresgäst enligt den checklista som skickas ut i samband med bokningen.

Building B

Building of 260 m² with two dormitories with 35 beds in total, large modern kitchen with convection oven and steak table, large utility room with several refrigerators and freezers and a lounge for 80 people.
Guests bring their own food, drinks and consumables.
Bring your own sheets for the mattresses.
To tidy up and clean the areas where you have been, according to the checklist that is sent out by the booking, is also up to each guest.

 

Byggnad C

Separat byggnad med WC och duschar.
Fem toaletter och en dusch på damsidan och
en pissoar, tre toaletter och en dusch på herrsidan.
Medtag eget toalettpapper och tvål.
Iordningställande och städning sköts också av respektive hyresgäst enligt den checklista som skickas ut i samband med bokningen.

Building C

Separate building with WC and showers. Five toilettes and a shower at the ladies side and an urinal, three toilettes and a shower at the gentlemens side.
Bring your own toilet-paper and soap.
To tidy up and clean the areas where you have been, according to the checklist that is sent out by the booking, is also up to each guest.

 

Byggnad D, ladan

Stor öppen lokal utan värme.
Utrymmet lämpar sig till samlingssal eller för att förvara materiel m.m..
Lokalen har belysning. Här finns även bord, bänkar och stolar.

Building D, the barn

Large open room with no heat.
The space is suitable as meeting room or to store the material etc..
The barn has lighting. There are also tables, benches and chairs.

 

 

Det finns även vindskydd och utedass ute på lägerområdet.

There are also shelters and outhouses at the campsite.